APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 7

TÉMA:Studium farmacie z pohledu studentů (živá diskuze se studenty, VFU Brno)
PARTNER:BENU
Dr.Max
Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

DÉLKA:2:18:28
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcasts, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

APAvision 7 – nově živá diskuze s auditoriem. Hosté: Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka, FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání, FaF VFU), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice, Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice, Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice, Lékárna Dr.Max, Ostrava) a PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice, BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

APAvision 7 – nově živá diskuze s auditoriem, které tvořilo 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

APAvision 7 – nově živá diskuze s auditoriem, které tvořilo 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka, FaF VFU): „Já si myslím, že dnešní generace studentů a absolventů vědí, co od života chtějí, protože mají veliké množství informací. My jsme takové informace neměli. Oni už v dnešní době mají tolik informací, že si mohou vybrat a mohou si zkusit toho více. Dnešní studenti si také umějí nějakým způsobem vydobýt víc věcí, co jsme my nedokázali.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání, FaF VFU): „Já nyní z pozice proděkana ještě více vnímám, že je nutné o případných problémech začít diskutovat včas. Je to rozhodně lepší, než si to neříct a pak kolem sebe měsíce či roky chodit a dělat, že problém neexistuje.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice, Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno): „Nemocniční lékárenství mám moc ráda, protože je pestré. Může se v něm najít každý kolega, tj. i ten, který má radši veřejnou část. Já jsem vždycky vedla nastupující kolegy k tomu, aby si prošli všemi úseky, protože třeba za rok, za dva se vám nemusí v nemocniční lékárně líbit a měli byste být připraveni pro tu veřejnou část. A ne že vás člověk zaparkuje v magistraliter přípravě a zůstanete tam navždy.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice, Lékárna Dr.Max, Ostrava): „Za mě největší problém je ten, že na fakultách se učí léčivé látky, neučí se názvy HVLP. Pak přijdou do praxe a šok. Takže se pak snažíme být nápomocni v nějaké rychlé orientaci v systému originálů, generik. Aby, když si vezmou recept, co nejdříve věděli, jaká je tam léčivá látka.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice, Lékárna Na Pekařské, Brno): „Určitě je dobré, aby student, pokud má tu možnost, prošel za dobu té své praxe všemi typy lékáren. Jak nemocniční, tak řetězcovou, tak i nezávislou. Každá se svým způsobem liší a určitě je dobré, aby studenti poznali všechny typy a mohli se potom rozhodnout, která jim bude nejvíce vyhovovat.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice, BENU Lékárna, Praha): „Farmaceut, rovná se prodavač? Tak mně se to třeba v praxi vůbec nestalo. Snažím se chovat ne jako prodavač a nejsem tak vnímána lidmi. Protože když se budete chovat jako prodavač, podáte krabičku a řeknete cenu, tak to jste opravdu prodavač. To si dělají sami lékárníci.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Eliška Žubretovská (4. ročník): „Chtěla bych moc pochválit celý systém praxí, protože se to hodně posunulo. Začala vznikat praktikantská centra, začaly pronikat ty informace k nám. Máme tady spolupráci s řetězci, které nás vyučují a připravují maličko do té praxe.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Kateřina Valentová (4. ročník): „Já musím souhlasit s paní děkankou. Naše návrhy se berou hodně v potaz, fakulta se snaží přispět k našim požadavkům. Dokonce i v případě, kdy si studenti vyloženě stěžují na průběh nějakého předmětu, např. že je jen dvousemestrální a studenti by jej chtěli třísemestrální, i když je to běh na dlouhou trať.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Andrea Brožovičová (5. ročník): „Člověk chodí většinu života do práce a aby tam chodil každý den znechucený, nebo ho to tam nebavilo, tak to by nemělo moc smysl. Takže určitě prioritou je, aby si člověk sedl s tím kolektivem, potom jaký je vedoucí a pak všechno ostatní.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Milan Röhrich (5. ročník): „Pro mě byla důležitá prestiž, jakou jako lékárník mám. Vůbec jsem v době, když jsem zvažoval studium, neslyšel pojem, že by to byl prodavač a měl jsem respekt k tomu člověku. Čili já, když jsem šel na farmacii, tak jsem měl určitě představu prestiže toho povolání. A to byl také jeden z důvodů, proč jsem si je vybral.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Tereza Čtvrtlíková (4. ročník): „Já jsem si v rámci diplomové práce vyzkoušela i výzkum, ale to, jak jsem zjistila, není úplně pro mě. A po praxích v lékárně se to změnilo tak, že se mi začala práce přímo v lékárně líbit o to víc. Takže mě zajímá to lékárenství, ať už nemocniční, nebo veřejné.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Markéta Dvořáková (4. ročník): „Vždycky, když se mě někdo zeptá, co studuju, tak říkám – farmacii. A oni – to je hrozně těžká škola, ale co s tím budeš dělat? Většina lidí si vůbec nespojuje prestižní studium farmacie a práci v lékárně. A když jim řeknu – no budu pracovat v lékárně, tak jsou z toho vždycky strašně překvapení a já jsem překvapená, že oni jsou překvapení.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Kateřina Kleinerová (5. ročník): „Byla jsem na praxi pozitivně překvapena, nebo co jsem si během studia vůbec neuvědomovala, jakou obrovskou sílu mají lékárníkova slova. A když si pacient vypěstuje k magistrovi nebo farmaceutickému asistentovi důvěru a oni drží to dekorum, jak neskutečně povznášející může být pocit, když těmi svými radami, i když je to úplně něco pro nás banálního, jak moc to může tomu člověku pomoct.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Markéta Mrůzková (4. ročník): „Když jsem si dělala na internetu nějaké testy, který obor ke studiu by pro mě byl nejvhodnější a koukala jsem se na nějaké žebříčky, v jakém oboru nemají absolventi problém najít práci, tak tohle byl jeden z těch nejlepších. Takže v této chvíli už jsem měla jasno od nějakých 16 let, že půjdu studovat farmacii.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Vojtěch Hejtmánek (4. ročník): „Pro mě je důležité umístění lékárny. Jestli je to v rámci města nebo je to vesnice, periferie republiky, kdy je tam minimum možností poznat nové lidi. A tam to právě může vyvážit dobrý kolektiv anebo případně dobré platové podmínky. Člověk, který je svobodný radši půjde někam, kde je mnohem víc peněz a flexibilita, než člověk, který má rodinu a ani ty finanční podmínky nehrají takovou roli.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Monika Arendasová (4. ročník): „Já bych chtěla jít pracovat do lékárny především proto, že chci lidem ukázat, nejsme jen nějací prodavači, ale umíme jim představit i nějaké novinky. Že jim umíme pomoct a ne dát jim jen nějakou krabičku.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Eliška Nováková (3. ročník): „Praxe je o lidech. Po prvním ročníku jsem absolvovala praxi v malé lékárně na sídlišti, kde mě vedoucí lékárnice seznámila kompletně s celým provozem. Když má člověk štěstí, tak i hned po první ročníku si může hlouběji vyzkoušet, co se dá v lékárně dělat.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

APAvision 7 – tentokrát nově moderovaná živá diskuze s publikem. Příprava byla výrazně náročnější než kdykoli předtím. Ale stálo to za to!
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Hosté APAvision

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA děkanka, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

„Já si myslím, že dnešní generace studentů a absolventů vědí, co od života chtějí, protože mají veliké množství informací. My jsme takové informace neměli. Oni už v dnešní době mají tolik informací, že si mohou vybrat a mohou si zkusit toho více. Dnešní studenti si také umějí nějakým způsobem vydobýt víc věcí, co jsme my nedokázali.“

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. proděkanka pro vzdělávání, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

„Já nyní z pozice proděkana ještě více vnímám, že je nutné o případných problémech začít diskutovat včas. Je to rozhodně lepší, než si to neříct a pak kolem sebe měsíce či roky chodit a dělat, že problém neexistuje.“

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA vedoucí lékárnice, Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno

„Nemocniční lékárenství mám moc ráda, protože je pestré. Může se v něm najít každý kolega, tj. i ten, který má radši veřejnou část. Já jsem vždycky vedla nastupující kolegy k tomu, aby si prošli všemi úseky, protože třeba za rok, za dva se vám nemusí v nemocniční lékárně líbit a měli byste být připraveni pro tu veřejnou část. A ne že vás člověk zaparkuje v magistraliter přípravě a zůstanete tam navždy.“

PharmDr. Irena Fuksová vedoucí lékárnice, Lékárna Dr.Max, Ostrava

„Za mě největší problém je ten, že na fakultách se učí léčivé látky, neučí se názvy HVLP. Pak přijdou do praxe a šok. Takže se pak snažíme být nápomocni v nějaké rychlé orientaci v systému originálů, generik. Aby, když si vezmou recept, co nejdříve věděli, jaká je tam léčivá látka.“

PharmDr. Kateřina Majznerová provozovatelka a vedoucí lékárnice, Lékárna Na Pekařské, Brno

„Určitě je dobré, aby student, pokud má tu možnost, prošel za dobu té své praxe všemi typy lékáren. Jak nemocniční, tak řetězcovou, tak i nezávislou. Každá se svým způsobem liší a určitě je dobré, aby studenti poznali všechny typy a mohli se potom rozhodnout, která jim bude nejvíce vyhovovat.“

PharmDr. Ivana Lánová vedoucí lékárnice, BENU Lékárna, Praha

„Farmaceut, rovná se prodavač? Tak mně se to třeba v praxi vůbec nestalo. Snažím se chovat ne jako prodavač a nejsem tak vnímána lidmi. Protože když se budete chovat jako prodavač, podáte krabičku a řeknete cenu, tak to jste opravdu prodavač. To si dělají sami lékárníci.“

Eliška Žubretovská studentka, 4. ročník

„Chtěla bych moc pochválit celý systém praxí, protože se to hodně posunulo. Začala vznikat praktikantská centra, začaly pronikat ty informace k nám. Máme tady spolupráci s řetězci, které nás vyučují a připravují maličko do té praxe.“

Kateřina Valentová studentka, 4. ročník

„Já musím souhlasit s paní děkankou. Naše návrhy se berou hodně v potaz, fakulta se snaží přispět k našim požadavkům. Dokonce i v případě, kdy si studenti vyloženě stěžují na průběh nějakého předmětu, např. že je jen dvousemestrální a studenti by jej chtěli třísemestrální, i když je to běh na dlouhou trať.“

Andrea Brožovičová studentka, 5. ročník

„Člověk chodí většinu života do práce a aby tam chodil každý den znechucený, nebo ho to tam nebavilo, tak to by nemělo moc smysl. Takže určitě prioritou je, aby si člověk sedl s tím kolektivem, potom jaký je vedoucí a pak všechno ostatní.“

Milan Röhrich student, 5. ročník

„Pro mě byla důležitá prestiž, jakou jako lékárník mám. Vůbec jsem v době, když jsem zvažoval studium, neslyšel pojem, že by to byl prodavač a měl jsem respekt k tomu člověku. Čili já, když jsem šel na farmacii, tak jsem měl určitě představu prestiže toho povolání. A to byl také jeden z důvodů, proč jsem si je vybral.“

Jana Kůřilová studentka, 3. ročník

„Já bych chtěla trošku vyvracet ten mýtus, že farmaceut rovná se prodavač. Což všichni víme, že si to lidi myslí. A taky se mi hrozně líbí, že když se za nějakou dobu rozhodnu, že nechci pracovat v lékárně, tak mám otevřená dvířka do dalších oborů.“

Tereza Čtvrtlíková studentka, 4. ročník

„Já jsem si v rámci diplomové práce vyzkoušela i výzkum, ale to, jak jsem zjistila, není úplně pro mě. A po praxích v lékárně se to změnilo tak, že se mi začala práce přímo v lékárně líbit o to víc. Takže mě zajímá lékárenství, ať už nemocniční, nebo veřejné.“

Markéta Dvořáková studentka, 4. ročník

„Vždycky, když se mě někdo zeptá, co studuju, tak říkám – farmacii. A oni – to je hrozně těžká škola, ale co s tím budeš dělat? Většina lidí si vůbec nespojuje prestižní studium farmacie a práci v lékárně. A když jim řeknu – no budu pracovat v lékárně, tak jsou z toho vždycky strašně překvapení a já jsem překvapená, že oni jsou překvapení.“

Kateřina Kleinerová studentka, 5. ročník

„Byla jsem na praxi pozitivně překvapena, nebo co jsem si během studia vůbec neuvědomovala, jakou obrovskou sílu mají lékárníkova slova. A když si pacient vypěstuje k magistrovi nebo farmaceutickému asistentovi důvěru a oni drží to dekorum, jak neskutečně povznášející může být pocit, když těmi svými radami, i když je to úplně něco pro nás banálního, jak moc to může tomu člověku pomoct.“

Markéta Mrůzková studentka, 4. ročník

„Když jsem si dělala na internetu nějaké testy, který obor ke studiu by pro mě byl nejvhodnější a koukala jsem se na nějaké žebříčky, v jakém oboru nemají absolventi problém najít práci, tak tohle byl jeden z těch nejlepších. Takže v této chvíli už jsem měla jasno od nějakých 16 let, že půjdu studovat farmacii.“

Vojtěch Hejtmánek student, 4. ročník

„Pro mě je důležité umístění lékárny. Jestli je to v rámci města nebo je to vesnice, periferie republiky, kdy je tam minimum možností poznat nové lidi. A tam to právě může vyvážit dobrý kolektiv anebo případně dobré platové podmínky. Člověk, který je svobodný radši půjde někam, kde je mnohem víc peněz a flexibilita, než člověk, který má rodinu a ani ty finanční podmínky nehrají takovou roli.“

Monika Arendasová studentka, 4. ročník

„Já bych chtěla jít pracovat do lékárny především proto, že chci lidem ukázat, nejsme jen nějací prodavači, ale umíme jim představit i nějaké novinky. Že jim umíme pomoct a ne dát jim jen nějakou krabičku.“

Eliška Nováková studentka, 3. ročník

„Praxe je o lidech. Po prvním ročníku jsem absolvovala praxi v malé lékárně na sídlišti, kde mě vedoucí lékárnice seznámila kompletně s celým provozem. Když má člověk štěstí, tak i hned po první ročníku si může hlouběji vyzkoušet, co se dá v lékárně dělat.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!