APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 6

TÉMA:Zajistí nová legislativa více inovativních léčiv pro léčbu pacientů?
PARTNER:Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
DÉLKA:1:32:22
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcasts, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

APAvision 6 měla svižný spád. Hosté: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (předseda České lékařské společnosti JEP), Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. (Svaz zdravotních pojišťoven ČR), Ing. David Šmehlík, MHA (náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny), Bc. Anna Arellanesová (předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění) a Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu: „Rozhodnutí o tom, jak by ta terapie měla vypadat a jestli je vhodná a systémově udržitelná by měl být nějaký konsenzuální pohled pojišťovna, pacient, odborná společnost.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR: „My se dříve či později dostaneme do situace, kdy si budeme muset říct, že možná nebudeme schopni zaplatit úplně všechno.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny: „Máme za to, že bude rozumější, když medicínu budou definovat odborníci.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění: „My chápeme, že je nutné veřejnost vzdělávat. Týká se to velmi nízké zdravotní gramotnosti naší populace.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR: „Existují i případy, kdy držitel systém obchází a záměrně si nepožádá o úhradu.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Hosté APAvision

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA předseda České lékařské společnosti JEP

„Je pravda, že celá řada oddělení menších nemocnic je tak rozložena, že si dovedu představit, že ten pacient není dále odeslán do toho centra včas. To je prostě realita.“

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. předsedkyně Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR

„My se dříve či později dostaneme do situace, kdy si budeme muset říct, že možná nebudeme schopni zaplatit úplně všechno. My se bavíme o tom, že se nám otevírají nějaké nové možnosti léčby, ale podle mě se blíží ta chvíle, kdy si budeme muset říct, že na některou léčbu za cenu, kterou ta farmaceutická společnost požaduje, si nebudeme moct dovolit.“

Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

„Vždy budou existovat situace, kdy pro některé pacienty nebude přípravek vhodný, nebo použitelný z medicínského důvodu. Ale od toho je ošetřující lékař, od toho jsou odborníci. Asi nechceme být v režimu, že si pacienti budou indikovat léčbu sami, nebo že se medicína bude řešit na úrovni nějakých bulvárních novin, na internetu či v televizi. Máme za to, že bude rozumější, když tu medicínu budou definovat odborníci.“

Bc. Anna Arellanesová předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění

„Nemyslete si, že pacienti nejsou neinformovaní. Oni velmi dobře vědí, které léky jsou v pipelines, které léky jdou ke schválení na FDA, které se schvalují EMA. Oni jsou velmi dobře informovaní a vědí. Jen potřebují trošku pomoct s tím systémem, aby se k těm lékům dostali. Proto se snažíme o tu systémovost. Jen tak nabereme i ty ultravzácné pacienty, kteří absolutně nemají možnost založit svou organizaci, ale kteří potřebují pomoct.“

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

„Rozhodnutí o tom, jak by ta terapie měla vypadat a jestli je vhodná a systémově udržitelná by měl být nějaký konsenzuální pohled pojišťovna, pacient, odborná společnost. A vždycky ba mělo být posuzováno, zda to ten systém unese či neunese, ale jestli ta přidaná hodnota v těch širších měřítcích tam je nebo není. A to si myslím, že je ten obrovský benefit, který ba měla ta nová legislativa přinést.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!