APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 5

TÉMA:Studium farmacie a jeho propojení s praxí
PARTNER:BENU
Dr.Max

DÉLKA:2:47:34
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcasts, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

Děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA: „Každý z pracovníků, kteří učí na fakultě, by se měl podívat do praxe.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: „Nemyslím, že zásadní úlohou vysokých škol je dělat hotové absolventy, kteří jsou schopni bez jakéhokoli dalšího vzdělávání bez problémů v praxi. To nefunguje nikde.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Provozovatelka Lékárny Na Pekařské v Brně PharmDr. Kateřina Majznerová: „Naším cílem není mít v lékárně tzv. levnou pracovní sílu, a věřím, že právě toto by studenty naopak odradilo od toho nadchnout se pro lékárenství, ale věnovat se studentovi, aby opravdu měl z praxe maximum.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: „Předmět Komunikace pro farmaceuty prošel velkou obměnou a v současné době jej vyučují lidé z praxe.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA: „Nechci, aby se fakulta zaměřovala pouze na směřování absolventů do lékárenství, ale i jinam a především do průmyslu.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Provozovatelka Lékárny Na Pekařské v Brně PharmDr. Kateřina Majznerová: „Veřejnost vůbec neřeší, kdo je majitelem té lékárny, jestli je to nějaký řetězec, jestli za ním stojí nějaká nadnárodní firma nebo jestli je to nějaký malý lékárník, který to zdědí z generace na generaci. Veřejnost tam jde prostě z důvodu, že očekává nějakou zdravotnickou péči, nějakou radu.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Provozní ředitel Česká lékárna holding PharmDr. David Mendl potvrdil, že na téma ohledně představy praxí již spolupracují s jednou z fakult a uvidí, jestli se jim podaří navázat spolupráci i s druhou.

Provozní manažer Čechy, Benu ČR PharmDr. Filip Smetana: „Řetězce se nebrání participovat na volitelné části vzdělávání. Domnívám se, že studenti kvitují, pokud školitelé řetězců mohou vstoupit na univerzitní půdu a vzdělávat nějaké soft skills.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D.: „Zatímco minulý rok jsme měli na Slovensku velmi velký počet lékáren, které měly statut výuková lékárna, letos jsme přistoupili k určitým opatřením a ten počet jsme zredukovali.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Bývalý president Spolku českých studentů farmacie a lékárník z virtuálního sdružení Lékárny Magistra Mgr. Lukáš Höchtberger: „Upřímně, to, s čím nejvíc bojuju a co pozoruju u mladých kolegů kolem sebe je to, že jsme nabiti informacemi, máme pocit z fakulty, že je dobře, že ty informace po nás bude někdo chtít, a pak přijdeme do praxe a zjistíme, že je o to malý zájem.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v BratislavěMgr. Jaroslav Tóth, Ph.D.: „I vyučující na fakultě by se měli účastnit nejen odborných diskuzí, ale i veřejných diskuzí či vyjádření v médiích, aby se naučili komunikovat.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D.: „Když ke mně přijdou studenti na závěrečné hodnocení, tak mají pocit, že umí fantasticky expedovat, ale když si povídáme o nějakém ekonomickém zázemí lékárny, tak ten student absolutně selhává.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Provozní ředitel Česká lékárna holding PharmDr. David Mendl: „Cíleně vytváříme praktikantská místa, kam chceme studenty směřovat, aby měli zajištěnu plnohodnotnou praxi.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Provozní ředitel Česká lékárna holding PharmDr. David Mendl: „Pro mě je z této diskuze nejhezčím zjištěním, že byť každý zastupujeme de facto jinou část toho odborného spektra, tak nám jde všem o společnou věc.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: „Věřím, že jestli jsou některé věci, na kterých se různé subjekty ve farmacii neshodnou, tak propagace oboru by mohla být jedna z mála věcí, na které by snad shoda být měla a věřím, že bude.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

APAvision 5 měla již tradičně i přes více než tříhodinové trvání svižný spád – věcnost, konstruktivnost a smysluplné otázky na řešení konkrétních situací z praxe.
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester Bc. Alena Šindelářová: „I v oboru farmaceutický asistent platí, že pro obor se musí člověk nadchnout a dost často absolventy ovlivní vyučující.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

APAvision 5 měla již tradičně i přes více než tříhodinové trvání svižný spád. Všichni účastníci se aktivně zapojovali a přímo při diskuzi vznikl i jeden společný projekt.
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Organizátorem odborné platformy APAvision je lékárník a provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal: „Je to velmi náročný projekt, ale stále si myslím, že stojí za to něco pro obor udělat a umožnit kolegům potkat se naživo s těmi, kteří ovlivňují náš profesní život.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester Bc. Alena Šindelářová: „Ukazatelem dobré školy není to, kolik přijme uchazečů ani to, kolik absolvuje studentů, ale kolik jich skutečně nastoupí do praxe. A to je problém.“
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Hosté APAvision

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

„Každý den mě tato myšlenka napadá, když vidím zapáleného farmaceutického chemika, který v životě nebyl v průmyslu. Mám pak velké porovnání s tím, že když k nám přijdou z průmyslu, z farmaceutických firem, tak mají úplně jiné myšlenkové pochody a úplně jinak dokáží předat své znalosti a schopnosti studentům.

My pro studenty děláme strašně moc. My pro studenty děláme plno seminářů, plno workshopů, přednášky a když se nám podaří naplnit posluchárnu, tak si výskáme. Naplnit semináře je problém a student musí hlavně chtít. Z těch 150 lidí v ročníku má třeba zájem jen 20. Zbytek jde jen po kreditech.“

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

„Lékárníci musejí začít sami u sebe. Základ je opravdu kvalitní farmaceutická péče a nesmí tam být ůbec ta pochybnost o tom, zda lékárník přináší odbornou přidanou hodnotu.

Nemyslím, že zásadní úlohou vysokých škol je dělat hotové absolventy, kteří jsou schopni bez jakéhokoli dalšího vzdělávání bez problémů v praxi. To nefunguje nikde. Spíše je připravit a následně se dopřipraví v praxi. Řetězce mají velice dobré kontinuální vzdělávání svých zaměstnanců a tu praktickou přípravu. Podle mě tak ani nemá smysl, abychom my je učili v rámci těch pěti let to, co oni je naučí a naučí je to z praxe a možná lépe než my.“

Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D. proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

„Ze strany všech je určitě nutné vytvářet pozitivní obraz naší profese. Naše fakulta se snaží dělat mnohé promoaktivity. Určitě je dobré mediálně prezentovat farmaceuty, že jsme odborníci na obrovské množství problémů a prezentovat také ty nejšikovnější naše absolventy v médiích a vytvářet takový obraz, že lékárna není obchod, ale je to součást zdravotnické péče. To stále opakovat a dávat příklady.

Sociální sítě od nás žádají velké obrázky a malé bloky textu. Což se může jevit banálně, avšak do toho malého bloku textu se musí vměstnat a být z toho cítit ta odbornost a vědomosti, zkušenosti a zručnosti, které za tím jsou. Takže nám přeji, abychom v té komunikaci měli pádné argumenty, které by se do té malé bubliny vešly a zároveň prozradily, že za tím je velké zázemí.“

PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. 2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory

„Lékárník, který bude se studentem pracovat by měl vědět, co s tím studentem chce dělat, co mu chce předat. A měli bychom mít jednotnou představu. Množí se nám totiž hlášení studentů, že se jim nevěnují dostatečně. A když ke mně přijdou na závěrečné hodnocení, tak mají pocit, že umí fantasticky expedovat, ale když si povídáme o nějakém ekonomickém zázemí lékárny, o možnostech práce s marží apod., tak ten student absolutně selhává.

Pokud se v lékárně stále budeme bavit jen o maržích za vydané nebo prodané produkty, tak bude stále ta druhá, myslím, že důležitější věc, že farmaceut je zdravotnický pracovník, dávána do pozadí. A druhá věc je poptávka po tom, co má farmaceut dělat. Tj. musíme společnost přesvědčit, že tady má farmaceut své místo, že to chce dělat a umí to dělat a úplně ideální by ještě bylo, kdyby za to byl odměňován.“

PharmDr. Kateřina Majznerová Lékárna Na Pekařské, Brno

„Naším cílem totiž není mít v lékárně studenta na praxi jako tzv. levnou pracovní sílu a věřím, že právě toto by studenty naopak odradilo od toho nadchnout se pro lékárenství, ale věnovat se studentovi, aby opravdu získal z praxe maximum.

Veřejnost vůbec neřeší, kdo je majitelem lékárny, jestli je to nějaký řetězec, jestli za ním stojí nějaká nadnárodní firma nebo jestli je to nějaký malý lékárník, který to zdědí z generace na generaci. Veřejnost tam jde prostě z důvodu, že očekává nějakou zdravotnickou péči, nějakou radu. A pokud mu ten lékárník poradí a on se cítí lépe, tak se na tu lékárnu naváže. Musíme začít pracovat mezi námi lékárníky, opravdu se oprostit od toho, kdo je provozovatel, to si myslím, že je trošku jiný boj a rozhodně to není v gesci komory, ta má zaštiťovat ty lékárníky, jednoduše profesi. Ty boje mezi provozovateli, to je úplně někde jinde.“

Bc. Alena Šindelářová bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester

„Školitel by se měl praktikantovi věnovat po celou dobu praxe, bohužel, ta realita je taková, že ne vždy je dostatek času a to z důvodu personálního nedostatku farmaceutických asistentů. Každopádně z hlediska budoucího vývoje zůstávám optimistická. Jsem ráda, že jsem v APAvision dostala příležitost novým zástupcům lékárenského sektoru vysvětlit něco dalšího k oboru farmaceutický asistent. Myslím, že jsme si řekli vzájemně spoustu nových informací a že to bude mít pozitivní vliv na vývoj lékárenství.“

Mgr. Lukáš Höchtberger bývalý president Spolku českých studentů farmacie a lékárník z virtuálního sdružení Lékárny Magistra

„Upřímně, to, s čím nejvíc bojuju a co pozoruju u mladých kolegů kolem sebe je to, že jsme nabiti informacemi, máme pocit z fakulty, což si myslím, že je dobře, že ty informace po nás bude někdo chtít, že ty informace jsou zajímavé a důležité, a pak přijdeme do praxe a zjistíme, že je o to malý zájem. Možná to neumíme podat tak, jak bychom chtěli, ale málokterý pacient si nás chce vyslechnout a ještě méně lékařů je ochotno přijmout tu informaci od nás. To je pro mě zatím největším rozčarováním v té praxi, že my ty informace máme, ale nevíme, komu bychom je měli směřovat.

Měl bych takový apel na kolegy v lékárnách, kteří mají někoho nového v lékárně, aby to nepodceňovali. Aby toho člověka v tom nenechali topit se samotného, protože to může být člověk, na kterého toho bude moc a zbytečně z farmacie uteče. Protože je otrávený a nevidí nějaký posun, možnost změny.“

PharmDr. Filip Smetana provozní manažer - region Čechy, Benu ČR

„Já vidím jako ohromně důležité umožnit těm, kteří vidí svou budoucnost ve veřejné lékárně, získat ty znalosti. Ať už je to lékárenský SW nebo cokoli jiného. A postavit tam klidně klinického farmaceuta, který se teď bere jako nějaká modla vzdělání, ale vytvořit i nějakou skupinu veřejného lékárníka, který má zase širší záběr. Umožnit mu třeba i nakouknout do způsobu řízení řetězců, lékáren.

Jsem moc rád, že jsem byl v APAvision, protože to byla úžasná a pozitivní diskuze. Navazuji na prof. Šimůnka, že ta práce na propagaci oboru je na nás všech, ta ochranná křídla by měla roztahovat stavovská komora. A my můžeme za poskytovatele pracovních míst nabízet nejkrásnější pracovní prostředí a nejlepší podmínky, ale nemůžeme být tvůrci lékárenství. To je na nás všech. Máme tu studenty na středních školách a musíme jim ukázat perspektivu a že je chceme.“

PharmDr. David Mendl provozní ředitel Česká lékárna holding

„Pro mě je nejhezčím zjištěním z APAvision to, že byť každý zastupujeme de facto jinou část toho odborného spektra, tak nám jde všem o společnou věc. A to, aby se to lékárenství dále rozvíjelo. Já si myslím, že lékárenství má budoucnost a bude zastávat v té primární péči stále větší roli. O tom jsem naprosto přesvědčen. A je pro mě hrozně hezké slyšet, že minimálně na té úrovni lékárenský terén a akademická půda chcem a budeme spolupracovat.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!