APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 4

TÉMA:Nedostupnost léčiv – možná řešení v globálním kontextu
PARTNER:Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
BENU
Dr.Max

DÉLKA:2:52:54
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcast, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, MHA představila exkluzivně na APAvision připravovaný rezervační systém: „Může to fungovat např. tak, že si pacient v aplikaci zadá identifikátor e-receptu a ta mu ukáže v zadaném okolí, které lékárny tento jeho lék mají skladem.“

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: „Kromě povinností musíme dát držiteli rozhodnutí o registraci také právo zabránit tomu, aby se přípravky, které už jednou do ČR dovezl pro české pacienty, neztrácely.“

Náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel přivítal věcnou argumentaci a zpětnou vazbu z reálného lékárenského terénu. „Jsem rád, že paní doktorka Snopková potvrdila, že úkony, které dělají lékárníci na Slovensku nejsou administrativně zatěžující.“

Generální ředitel Česká lékárna holding/Viapharma Ing. Daniel Horák: „Když budeme jenom čekat a neumožníme nějakou formu rezervací, tak se bude čím dál tím víc subjektů, ať už místních nebo zahraničních, o nějakou takovou formu pokoušet a bude velmi obtížné jim v tom zabránit.“

Generální ředitel Phoenix/Benu ČR Ing. Petr Doležal: „Všechna opatření jsou sice hezká, ale řeší pouze situaci, pokud jsou léčivé přípravky na trhu v ČR. Pokud v celé Evropě nebude léčivý přípravek k dispozici a bude nenahraditelný, nemáme řešení.“

PharmDr. Miroslava Snopková, 2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory: „My nejsme toho názoru, že bychom chtěli být nějak zpátečničtí, anebo trvat na tom, že to lékárenství, tak jak ho známe teď, nebo jak jsme v něm vyrůstali, by tak mělo zůstat i v nejbližší době. Komora musí být proaktivní a tím, kdo přináší nějaké návrhy a řešení.“

Nezávislé lékárníky zastupovala PharmDr. Kateřina Majznerová z brněnské Lékárny Na Pekařské: „Pokud by pojišťovna rozhodovala o tom, co budeme vydávat a pokud vydáme něco jiného, tak nám to ještě nezaplatí, a není tady možnost, že by si pacient doplatil ten rozdíl, tak to by byla likvidace lékárenství jako takového.“

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, MHA: „Buďme upřímní, nastanou situace, které prostě nebudeme umět řešit. Ono pro každého pacienta je výpadek jeho léku problém, ať už je nahraditelný nebo ne. Může ale nastat situace jako např. s valsartanem, kdy celý svět bez ohledu na generika, originály jej mít nebude.“

APAvision 4 měla i přes více než tříhodinové trvání svižný spád – věcnost, konstruktivnost a smysluplné otázky na řešení konkrétních situací z praxe.

Hosté think-tanku APAvision zastupují různé zájmy segmentu. Jen tak se můžeme dobrat k nějakému konsenzu a podívat se naproblém ze všech úhlů pohledu.

I o připravovaném emergentním systému se dá diskutovat bez emocí a věcně. Náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel byl příjemně překvapen praktickými dotazy, které padly: „Tak bych si představoval věcnou diskuzi s lékárenským terénem, díky za ni.“

APAvision 4 měla i přes více než tříhodinové trvání svižný spád – věcnost, konstruktivnost a smysluplné otázky na řešení konkrétních situací z praxe. Všichni maximálně využili možnost o věci nezaujatě diskutovat.

Organizátorem odborné platformy APAvision je lékárník a provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal: „Je to velmi náročný projekt, ale stále si myslím, že stojí za to něco pro obor udělat a umožnit kolegům potkat se naživo s těmi, kteří ovlivňují náš profesní život.“

Hosté APAvision

Mgr. Filip Vrubel náměstek ministra zdravotnictví

„My se domníváme, že doba, která spěla k tomu, abychom za každou dobu hledali úspory v oblasti léčiv už je pryč. I v oblasti hloubkových či zkrácených revizí je vidět, že původní potenciál končí. Dnes je hlavním tématem v oblasti léčiv téma dostupnosti.

My nepotřebujeme vyřešit všechno. Tohle není plošný nástroj pro vyřešení všech nedostupností. Tohle je nástroj, kterým, když něco selhává, chceme vyřešit největší část problémů. A to jsou receptové přípravky.

Já jsem rád, že paní doktorka Snopková potvrdila, že úkony, které dělají lékárníci na Slovensku nejsou administrativně zatěžující.“

Mgr. Irena Storová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

„Když se do tří dnů podaří pacientům vyzvednout svoje léky 91 % z nich, tak to mi úplně nesedí s tím, že to vypadá, že tady půl národa obíhá lékárny a nemůže sehnat léky.

„My už pro pacienty připravujeme rezervační systém. Zatím je to ve fázi návrhu a myšlenek. Ale pacient si v aplikaci zadá svůj identifikátor e-receptu a ta mu ukáže v zadaném okolí, které lékárny tento jeho lék mají skladem.“

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

„Nepředpokládám problémy s dostupností léčiv kvůli Brexitu. Legislativně je ČR na situaci připravena, výrobci mají v rámci Evropy zásoby velké, takže ani v případě blokace kanálu do Spojeného království by to pacienti neměli poznat.

Zájmem výrobců, stejně jako ostatních, je dostat k pacientovi jeho léčivý přípravek. Ať už z etických či ekonomických důvodů. Nevidím proto jediný důvod, když se emergentní systém na Slovensku osvědčil, proč by nemohl fungovat v ČR. Navíc se domnívám, že systém zde bude využíván ještě v menší míře než na Slovensku, protože je potřeba klást si otázku, co za nedostupností skutečně stojí.“

PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. 2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory

„My nejsme toho názoru, že bychom chtěli být nějak zpátečničtí, anebo trvat na tom, že to lékárenství, tak jak ho známe teď, nebo jak jsme v něm vyrůstali, by mělo zůstat i v nejbližší době. Možnosti, které současná doba a technologický pokrok nabízejí, jsou uchopitelné. Jako komora máme k tomu pozitivní vztah, takže chceme o těchto tématech diskutovat se svými členy. Tím, že my máme tady nějaká regionální specifika, nebo jazyková omezení neznamená, že sem nemůže přijít nějaký větší hráč a ten trh uchopit podle jiných pravidel. A to bychom byli neradi. Proto si myslíme, že komora musí být proaktivní a tím, kdo přináší nějaké návrhy a řešení.

Navzdory negativním informacím, které zaznívají, hodnotíme tento systém velmi pozitivně, protože minimálně ze své zkušenosti můžu říct, že jsem najednou měla šest hodin na to, abych se mohla věnovat pacientům, anebo dělat další činnosti. A ne obvolávat distribuční firmy a kamarády z farmafirem.“

PharmDr. Kateřina Majznerová Lékárna Na Pekařské, Brno

„Dnes není jasná problematika bonusů, takže je složité vyhodnotit, zda by bylo výhodnější, aby je řešily pojišťovny, nebo někdo jiný. Každopádně pokud by pojišťovna rozhodovala o tom, co budeme vydávat a pokud vydáme něco jiného, tak nám to ještě nezaplatí, a není tady možnost, že by si pacient doplatil ten rozdíl, tak to by byla likvidace lékárenství jako takového. Jednak by musely být zavedeny všude stejné podmínky výdeje léků, stejné doplatky, stejné podmínky nákupu i výdeje, ale to si nedokážu vůbec představit. Tím by se to vrátilo o spoustu let zpět?“

Ing. Daniel Horák generální ředitel Česká lékárna holding/Viapharma

„Role lékárníka je nabídnout volbu a pacient se může rozhodnout. Ať už jí využije a bude to pro něj ekonomicky výhodné, anebo jí nevyužije. Je to právo pacienta a je to dobře. Léčba je i o psychice. Tzn., že pacient musí odcházet spokojen, aby ta léčba byla účinná.“

Tady se dlouhodobě řešil problém s nedostupností léků. Objevil se tu nástroj k řešení – emergentní systém. A slyšíme ze Slovenska, z velkého počtu lékáren i z jejich komory, že je funkční. Ale když si uvědomíte, jak na to reagují někteří jednotlivci u nás, tak ta panika, která se tu šíří mezi některými lékárníky, je o tom, že vůbec nereaguje na to, že tady byl velký problém s nedostatkem léků. Ministerstvo přichází s řešením, ale na to nikdo z nich nereaguje. Jediné co slyšíme je, že vytahují nové a nové problémy. My jenom pořád slyšíme, že emergentní systém ne, ale neslyšíme jinou alternativu.“

Ing. Petr Doležal generální ředitel Benu ČR/Phoenix

„Nakonec je to o té důvěře v tu službu, kterou mu ten lékárník nabídne. Pořád je největší část té přidané hodnoty ta služba lékárníka. Když věřím svému magistrovi, magistře, když tam dostanu i další radu. Jestli je tam nějaký nástroj, jak toho pacienta dostanu do lékárny, ať už rezervační nebo jiný, to nehraje roli. Pacient musí přicházet s důvěrou, že ten někdo, kdo stojí za tárou, mu přinese úlevu nebo pomoc od jeho problému. A to se nezmění ani nějakou technologií.“

Pacienti mají chuť vracet se do lékáren. Vyzvednutí OTC léčiv a doplňků stravy v lékárnách je na úrovni 90 %. A stejnou zkušenost mám i z Norska, kde jsem se byl podívat u svých kolegů z koncernu na Rx online. I v tomto případě si více než 90 % pacientů objedná zásilku k vyzvednutí do lékárny. Je to jenom jiný způsob komunikace. Online nemění 100% nákupní zvyky, nemyslím si, že by se svět nástupem online tak změnil.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!