APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 3

TÉMA:Nadstandardní služby lékáren
PARTNER:BENU
Dr.Max

DÉLKA:2:24:28
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcast, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

Na již třetí APAvision v Parkhotelu Průhonice je už všechno připraveno.

Úderem 11. hodiny jsme kompletní a APAvision 3 začíná…

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA byl mile překvapen vysokou úrovní setkání a výběrem diskutujících, což, jak uvedl, dává možnost kvalitní a přínosné diskuze.

Velmi detailně představila možnosti poskytování řady screeningových služeb v lékárnách BENU PharmDr. Michala Belasová.

Mezi české lékárníky zavítal pravidelný host portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Ondrej Sukeľ, president Slovenské lékárnické komory

Téma lékového záznamu zaujalo podstatnou část odborné platformy a měli k němu co říct i PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lékárnické komory), MUDr. Alena Miková (ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny) nebo PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA (výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí).

Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Alena Miková vidí hlavní smysl lékárenské profese v uplatnění ohromného potenciálu lékárníků s využitím lékového záznamu.

President Slovenské lékárnické komory PharmDr. Ondrej Sukeľ poukázal na frustraci mladých kolegů po nástupu do lékárny: „O jejich znalosti nemá společnost zájem“.

PharmDr. Michala Belasová mj. varovala před dělením lékárníků na řetězcové a neřetězcové: Všichni děláme odbornou péči a tato segmentace obor zabíjí.

Téma očkování v lékárnách je jako stovřené pro dlouhodobého kolegu a spolupracovníka portálu APATYKÁŘ® RNDr. Marka Petráše, Ph.D., provozovatele serveru Vakcíny.net a odborného pracovníka Ústavu epidemiologie a biostatistiky na 3. Lékářské fakultě Univerzity Karlovy.

O tom, že i v nezávislých lékárnách se realizují velmi zajímavé a vyhledávané služby hovořila PharmDr. Kateřina Majznerová, provozovatelka brněnské Lékárny Na Pekařské.

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA pozorně poslouchal názory kolegů z terénu, měl jedinečnou možnost načerpat inspiraci a získat reálnou zpětnou vazbu lékárníků z terénu. A řada věcí pro něj byla nová.

PharmDr. Michala Belasová je výrazným zastáncem očkování proti chřipce v lékárnách, jeho aplikace je považována za jednu z nejbezpečnějších a lékárníci mohou zásadně přispět k proočkovanosti populace. Není dostupnějších zdravotnických zařízení než jsou lékárny.

President Slovenské lékárnické komory PharmDr. Ondrej Sukeľ se domnívá, že lékárníci by se měli i naučit „prodávat zážitky“, jako to dělají tzv. odborné poradny. Jak uvedl, lidé jsou ochotni za spoustu nesmyslů utratit spoustu peněz, přitom za kvalitní služby lékáren ochotni platit nejsou.

Výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA si myslí, že díky demografickému vývoji k posunu kompetencí tak jako tak dojde: Otázkou zůstává, kdo služby zaplatí.

Odborná platforma pohltila všechny. Ani po třech hodinách intenzivní diskuze nevyčerpali diskutující všechna témata a provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal přislíbil její pokračování.

Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Alena Miková i výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA vidí podstatu lékárnické profese především v uplatňování klinicko-farmaceutické péče při dispenzaci.

RNDr. Marek Petráš, Ph.D. vnesl do čistě lékárnické diskuze velmi potřebný pohled nezávislého „konzumenta“ služeb a podivil se, jak kvalitní odborné služby jsou lékárníci schopni a ochotni nabízet zdarma.

Hosté APAvision 3 – RNDr. Marek Petráš, PharmDr. Kateřina Mjaznerová, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, Ph.D., PharmDr. Michala Belasová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, MUDr. Alena Miková, PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Hosté APAvision

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

„Pro mě to byla určitě velmi zajímavá diskuze a děkuji za ni, za ten pohled lékárníků. Jsem tomu otevřený a věřím, že se podaří najít alespoň nějaký koncenzus na některých nových kompetencích. Není to věc revoluční, ale jde o evoluci. Byl bych rád, abychom ještě v tomto volebním období dali na stůl nějaký konkrétní návrh a mohli jsme o něm vést nějakou debatu s pojišťovnami.

Ono je potřeba hlavně říci, že je potřeba to skutečně odpracovat. Někdy mám pocit, že zástupci lékárníků jsou takoví, že přijdou s tím ‚my chceme a udělejte to‘. Ale ono to tak úplně nefunguje v tom běžném světě. Ty věci je nutné odpracovat. Proto všem segmentům, nejen lékárníkům říkáme – teď skončilo dohadovací řízení, už se začněte připravovat na další, které bude za rok, ale musíte začít teď. A to je to, co mi chybí u těch představitelů lékárenského stavu. Ono to tak ale nejde, musí se to odpracovat a třeba přijít už do příštího dohadovacího řízení s pojišťovnami už s nějakým návrhem konkrétního výkonu. Pojišťovny akceptovali a dohodly se na řadě nových výkonů u stomatologů, praktických lakřů. Takže takhle to funguje v normálním světě. A je potřeba vyzvat ty, kteří jsou za ta jednání zodpovědni, aby takto pracovali.“

PharmDr. Ondrej Sukeľ president Slovenské lékárnické komory

„Myslím si, že debata by se mohla posunout dále tím směrem, že ne co lékárníci chtějí, ale stát, resp. regulátoři a pojišťovny by mohli říci, co oni chtějí od lékárníků. My dnes máme dostupné vysokoškolsky kvalifikované odborníky se dvěma atestacemi, doktoráty atd., jejichž potenciál jednoduše tato společnost nevyužívá. Tato společnost do nás investovala, dala nám drahé vzdělání, kvalifikaci a nebere si to zpět. Ale to není problém nás lékárníků, ale té společnosti, že si neumí vzít to, co umíme. Podle průzkumu komory právě toto je hlavním důvodem frustrace, nikoli peníze, místo práce nebo zaměstnavatel.

Jinak u nás se mezi mladými lékárníky vytvořila taková skupina, která má svůj mobilní tým s těmito screeningovými zaležitostmi. A řekněme, že do těch venkovských lékáren, kde je jediný lékárník, který si objetkivně sám nemůže dovolit poskytovat takovéto služby přijdou. Udělají tomu marketing a ti pacienti tam dojdou. Ať už jim za to zaplatí ta lékárna, nebo si to zaplatí sami pacienti.“

MUDr. Alena Miková ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny

„Já se domnívám, že i na úrovni lékáren je možné zatraktivnit ten obor. V rámci lékových interakcí, různých konzultací, edukací atd. A ve spolupráci s lékárníky připravit takové portfolio těch informací, aby ten obor byl atraktivní pro běžného lékárníka. Očkování je určitě další možná činnost, o které slyšíme od lékárníků, můžeme na tom spolupracovat, ale podle mě je potřeba posílit to základní – zvýšení a využití odborného potenciálu farmaceutů.

Farmakologie je pouze jedna jediná zkouška v rámci lékařského studia, dokonce na některých fakultách je součástí komplexní jedné zkoušky. Takže si myslím, že tam je to místo a ta role lékárníků a já bych to považovala za docela zásadní činnost. Lékový záznam považuji za jednu ze stěžejních činností farmaceuta, na které mohou navazovat i jiné.“

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí

„Na základě demografického vývoje k nějaké redistribuci kompetencí dojde tak či tak. Jako daňový poplatník si ale myslím, že z veřejného zdravotního pojištění nemůžete uvolnit nějaké prostředky jenom proto, že ‚by se mělo‘. Podle mě je nejprve nutné předložit nějaké kvantifikační odhady čeho by se mělo dosáhnout apod.

Patří velký dík provozovatelům lékárenské péče, ať již provozují jednu, dvě stě nebo pět set lékáren, obdiv za ten entuziasmus, že do toho jdou, protože oni jsou si opravdu vědomi toho, že musejí začít ten trh a potřebu nějakým způsobem tvořit a uspokojovat za dodržování určitých parametrů. A potom si můžete přijít říct o veřejné peníze.“

PharmDr. Michala Belasová Lékárny BENU

„Lékárna je ideálním místem pro screening, depistáž a včasný záchyt pacienta. Co vnímám jako velkou škodu je, že screening a konzultace v lékárně jsou vnímány jako zasahování do kompetencí jiným specializacím a ne jako začátek mezioborové spolupráce. Mělo by to být spíše o nějaké kooperaci farmaceuta a lékaře. To vnímání, že bereme nějaké kompetence jiným specializacím je na škodu celé společnosti, protože lékárna může být skutečně místem včasného záchytu. Ostatně hovoří o tom i naše výsledky.

Ale chtěla bych v této souvislosti upozornit, že lékové poradenství neznamená, že to lékárník vyhodnotí za 15 minut. Lékový záznam je pouze na takovou automatickou rychlou kontrolu. Pokud chcete skutečně s pacientem projít jeho medikaci, je to práce na 35 minut až hodinu. A je to intenzivní komunikační a konzultační služba.“

PharmDr. Kateřina Majznerová Lékárna Na Pekařské, Brno

„Já vidím problém, nás lékárníků, že pacientům nejsme schopni vysvětlit, co všechno pro ně děláme. Co se týče lékového záznamu, ti lidé z toho měli strach, že každý lékárník se tam bude dívat, co kdo bere a bude to povídat někde dál. Ale my jsme zdravotníci a ten přístup máme de facto i teď díky naší databázi klientů, pokud s tím dali souhlas. Takže víme, co užívají. A je to proto, abychom mohli zlepšit jejich péči. A můžeme tak ověřit i preskripci lékaře, pokud se např. přeťukne o řádek v počítači.

Děkuji moc za pozvání, diskuze byla určitě velmi přínosná a jsem ráda, že jsem jí mohla zúčastnit. A doufám, že ty naše názory z terénu se dostanou i k těm našim představitelům komory a budou moct je přednést i na oficiální úrovni panu ministrovi a že se snad pohne to lékárenství jiným směrem a snad i klidnějším.“

RNDr. Marek Petráš, Ph.D. provozovatel serveru Vakcíny.net a odborný pracovník Ústavu epidemiologie a biostatistiky na 3. LF UK.

„Mně se to líbí. Je asi smyslem naplnit to, co jste vystudovali tak, abyste to mohli vrátit zpátky. Tady zaznělo, aby se oblast edukace, screeningu nedělala duplicitně. Já se obávám, že to není duplicita, to se nedubluje. Já si nemyslím, že tu službu, kterou vy jste schopni poskytovat jako lékárníci by lékaři a priori dělali. Podle mě jde o nový segment edukace a screeningu, který by stálo za to zvážit.

Očkování se věnuji dlouho a zpočátku jsem si myslel, že by mělo patřit výhradně do rukou lékaře, popř. zdravotní sestry. Ale s tím, jak sleduji očkování a možnosti, jak ho provádět, tak zejména pokud se týká očkování proti chřipce cítím určitou časovou nedostatečnost pro zvládnutí velkého počtu jedinců. A z tohoto důvodu jsem si začal uvědomovat, že by bylo vhodné ty vykonavatele očkování rozšířit. Samozřejmě možnost přesunout očkování do supermarketů bych zavrhnul hned. Ale ty zkušenosti z jiných zemí, kde k tomu využívají lékárníky ukazují, že tato možnost je na místě.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!