APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 2

TÉMA:Vysoce inovativní léčivé přípravky a orphan drugs – jak je dostat k pacientům
PARTNER:Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
DÉLKA:1:31:01
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcasts, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

Hosté APAvision 2 – Ing. David Šmehlík, MHA, Mgr. Filip Vrubel, Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel

Náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. David Šmehlík, MHA

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Hosté APAvision

Mgr. Filip Vrubel náměstek ministra zdravotnictví

„Shodli jsme se, že těmi hlavními nedostatky stávajícího systému je málo systémových cest, jak inovace hradit. Máme jenom jednu základní cestu pro vstup léčivých přípravků do trvalé úhrady. Tato cesta předpokládá, že léčivý přípravek musí být nejenom účinný, bezpečný a musí mít data z klinické praxe, ale především musí být nákladově efektivní. To je kamenem úrazu pro celou řadu inovací. Proto jsme hledali cesty, jak zlepšit ten stávající režim dočasné úhrady a jakou novou cestu zvolit pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění.

Pro ministerstvo je důležitá ta novela i z hlediska hledání kompromisu mezi všemi zúčastněnými. Ten návrh se rodil více než rok na velmi široké platformě. Podařilo se nám totiž nastavit trend, že nové, velké změny ve zdravotnictví by měly přicházet s tím, že si sednou všechny zainteresované strany a prodiskutují změny. A konečný návrh, jak byl představen, je výsledkem kompromisu. Ne, že jedna strana převálcuje tu druhou, ale je to o stovkách hodin práce a ústupcích, ze kterých jsme byli ochotni ustoupit z našich velkých požadavků tak, abychom našli fungující kompromis.“

Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

„Problémy s postupem přes §16 nejsou tak časté, jak by se z mediálně akcentovaných případů mohlo zdálo. Ten systém je hojně využíván, počet žádostí se pohybuje na úrovni 14 tis. ročně, a ty žádosti jsou ve valné většině schvalovány. My vítáme, že ta část, která stanovuje stanovování cen a úhrad byla po několika letech aktualizována, protože máme pocit, že funguje velmi dobře, nicméně některé části bylo potřeba upravit, aby reagovaly na vývoj v medicíně a zrychlující se přístup přípravků na trh.

Příprava legislativy byla modelová. My jsme společně a poctivě diskutovali, jakým způsobem systém nastavit, abychom jej posunuli dál a kultivovali jej. Na straně druhé je potřeba říci, že přístup k novým léčivům bude klást velké nároky na financování. Nepochybně se v dalším období dostaneme k debatě, jakým způsobem udržovat ty vzrůstající náklady, protože dvojciferné tempo bude minimálně zachováno, ne-li zrychlovat. Takže se budeme muset začít bavit o tom, jak udržet vysoký standard. Budeme se bavit o tom posílení příjmů veřejného zdravotního pojištění.“

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

„Není to o tom, že by byl farmaprůmysl zlý, anebo dobrý. Průmysl jen reaguje na to, jak je systém nastaven. Pokud firmám umožníme jít klasickou cestou, která je systémová, tak jí půjdou. V momentě, kdy si dopředu spočítají, že žádost nemá šanci uspět, nebo že to bude proces na mnoho let s nejasným výsledkem, tak si vyhodnotí rizika a pokud jim vyjde, že to riziko je příliš vysoké, žádost firma nepodá a požádá o §16.

Já vidím v oblasti orphan drugs velkou příležitost pro nemocniční lékárenství, protože se předpokládá růst kompetencí a další zapojení nemocničních lékárníků. To je oblast, která bude posilovat a je to i o rozvoji erudice nemocničních lékárníků, kteří v tom hrají klíčovou roli a jsou tím partnerem pro nás, jako pro výrobce, při dodávce do nemocnic, protože je nutné zachovat spoustu parametrů, které by mohly ohrozit tu samotnou aplikaci, pokud by nebyly dodrženy.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!