APAvision

odborná platforma portálu APATYKÁŘ®

APAvision 1

TÉMA:Brexit a dopad na dostupnost léčiv
PARTNER:Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
DÉLKA:1:17:02
WEB:Odkaz na zkrácenou písemnou verzi APAvision (portál APATYKÁŘ®)Pokud váš prohlížeč nedokáže podcast přehrát, stáhněte si jej přes Apple Podcasts, Spofity nebo celý soubor do počítače (příslušné ikony vedle přehrávání).

Provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal diskutuje se svými hosty – Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, Mgr. Irenou Storovou, MHA a PharmDr. Renatou Semerákovou

Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, MHA a PharmDr. Renata Semeráková, vedoucí lékárnice ústavní lékárny Nemocnice Na Homolce

Provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal diskutuje se svými hosty – Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, Mgr. Irenou Storovou, MHA a PharmDr. Renatou Semerákovou

Provozovatel portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martin Dočkal diskutuje se svými hosty

Hosté APAvision

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

„Léčiv se bude vyrábět pořád stejně, na trhu jich reálně bude dostupných dost. To, co musíme vyřešit, je určitá nestandardnost skladových zásob a objednávání, aby nevytvořila druhotnou nedostupnost. Pokud se podaří Brexit komunikovat v klidu, budeme k němu všichni přistupovat racionálně a nebude docházet k poplašným zprávám, pokud se nebude přenášet to, co se odehrává v Británii na kontinent, tak si myslím, že celý proces zvládneme bez nějakých velkých problémů. Je to o tom, jak bude reagovat lékárenský a distribuční segment, aby se nám nestalo to, co se stalo už několikrát v minulosti, že jenom tím, že se začnou někde hromadit zásoby, budou chybět léky někde jinde.

Ale my už vidíme třeba ve Velké Británii, jak se ta racionalita pomalinku začíná vytrácet s tím, jak se celý proces prodlužuje. A tou racionalitou myslím ne výrobce, ale další články řetězce. Ať jsou to lékárny, pacienti, ať jsou to předepisující lékaři. Vidíme, že v určitých terapeutických oblastech si začínají pacienti hromadit zásoby léčiv. Někde už začíná docházet k prvním výpadkům některých nenahraditelných léčivých přípravků do Británie. A to je něco, na co se úplně připravit nelze. My totiž nedokážeme odhadnout, jak velká ta hysterie bude a jak velký ten problém hromadění zásob bude a nakolik může vyvolat druhotnou nedostupnost na jednotlivých článcích toho řetězce.“

Mgr. Irena Storová, MHA ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

„My jsme si provedli analýzu nenahraditelných léčivých přípravků, které by potenciálně mohly být ohroženy Brexitem. Naší prioritou je, aby byla zajištěna dostupnost léčivých přípravků, které jsou nezbytné pro poskytování zdravotní péče. V regulatorní oblasti mohou nastat z důvodu pozastavení registrace, kde pravděpodobně žádný takový scénář nenastane. Druhou oblastí jsou výpadky z důvodu změny propuštěcího místa, kde evidujeme jednu společnost, se kterou to řešíme.

Z pohledu způsobu registrace zůstává u přípravků registrovaných národně nebo metodou vzájemného uznávání problém pouze jednoho diagnostika, zbývajících zhruba dvacítka držitelů zareagovala pružně. K 15. březnu 2019 bylo z držitelů, kteří mají sídlo ve Spojeném království bylo původně 542 přípravků registrovaných buď v ČR národní procedurou nebo procedurami vzájemného uznávání a z nich jen 13 nemá registraci dosud převedenou na držitele usazeného v EU. Přičemž se nejedná o kritické nenahraditelné přípravky.

Já bych si nejenom s Brexitem dovolila jednu prosbu, výzvu, apel na držitele rozhodnutí o registraci ve chvíli, kdy je potíž s výpadky léčiv, na včasnou komunikaci, společné hledání řešení sdílení všech informací, které můžeme oboustranně využít. Já rozumím, že mohou třeba nastat okolnosti, které české zastoupení nemůže ovlivnit, že je to celoevropská záležitost.“

PharmDr. Renata Semeráková vedoucí lékárnice ústavní lékárny Nemocnice Na Homolce

„Pokud existuje nějaké portfolio výrobců a jeden nebo dva odejdou z trhu a zůstanou jeden nebo dva hráči na trhu, tak ti nedokáží trh zazásobit a vznikají lokální výpadky, které nás velice ovlivňují. A další věc je ta, že my v nemocničních lékárnách máme ze zákona nakupovat léky v ekonomicky nejméně náročné variantě, což znamená výběrová řízení, jejichž výherci jsou vždy konkrétní dodavatelé. A když ten konkrétní dodavatel lokálně daný přípravek nemá, tak pro nás to znamená taky výpadek. To jsou všechno věci, které ovlivňují nákup a pokud by se to mělo i v souvislosti s Brexitem ještě zhoršit, pak by to pro nemocniční lékárny byla výrazná komplikace.“

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů. Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní tak propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!